ارتباط با انجمن

2727

تلفن های تماس :    ۰۴۴۳۳۳۶۹۵۰۰ – ۰۴۴۳۳۳۶۰۱۵۰  – ۰۹۱۴۴۴۳۲۸۶۹

21000

آدرس : آذربایجان غربی – اورمیه – بلوار والفجر ۱ – پارک شهر چائی ( ملت )  انجمن خوشنویسان اورمیه

 

پست الکترونیکی:    

 info@urmia-calligraphers.com

 urmia.calligraphers@gmail.com