مراسم انتخابات مجمع عمومی و بدوی انجمن خوشنویسان اورمیه

مراسم انتخابات مجمع عمومی و بدوی انجمن خوشنویسان اورمیه با حضور استاد صندوق آبادی ( نایب رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران ) در مورخه ۹۷/۱۲/۰۹ برگزار گردید که نتایج انتخابات به شرح زیر میباشد : 

۱- اعضای منتخب شورای انجمن خوشنویسان اورمیه :

۱- مجید خردمندی ۲۹ رای  ۲- رضا خلیل زاده ۲۷ رای ۳- علی نعلی ۲۴ رای  ۴- علیرضا کوه کبیر ۱۶ رای ۵- استاد احمدی ۱۳ رای ۶- مجید محسن زاده ۱۱ رای 

عضو منتخب به عنوان بازرس انجمن : 

۱- کاظم علیلو  ۲۶ رای 

اعضای منتخب نماینده مجمع عمومی 

۱- مجید خردمندی  ۲۶ رای   ۲-رضا خلیل زاده ۲۲ رای   ۳- علی نعلی ۱۳ رای