برگزاری کارگاه آموزشی ابر و باد سازی

TARHE GOSHAYE 4

کارگاه آموزش ابروبادسازی انجمن خوشنویسان ارومیه برگزار گردید  

زمان : ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۶

 کارگاه آموزشی ابروبادسازی توسط استاد کوه کبیری ساعت ۱۹روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۶ در گالری انجمن خوشنویسان ارومیه با حضور اساتید، هنرجویان  و علاقه مندان برگزار گردید .

تصاویری از کارگاه آموزشی ابروبادسازی انجمن خوشنویسان ارومیه 

07

 0903 04 05 06  08