قابل توجه شهرستانی های عزیز

IMG_9306

سایت انجمن خوشنویسان اورمیه در خدمت شما عزیزان می باشد.
هرگونه آثار هنری , نوشته ومقاله و نیزاخبار مختلف خوشنویسی و نما یشگاههای مربوط به شهرستان خود  و  هررویداد خوشنویسی عمومی قابل نشر و آثار جالب که در اختیارتان هست ومی خواهید انتشار دهید ،این سایت آماده ارائه آنهامی باشد