برگزاری امتحانات پایان دوره ای انجمن

آزمون های پایان دوره ای انجمن خوشنویسان اورمیه همزمان با سطح کشور در محل ساختمان انجمن ، برگزار گردید.در روز های پنج شنبه و جمعه،صبح و بعد از ظهر برگزار گردید.

برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری پایان دوره ای خرداد ۹۴ انجمن خوشنویسان ایران

Barnameh-Emthanat-khordad-94


Untitled-1 IMG_0318 IMG_0317 IMG_0316 IMG_0315 IMG_0313 IMG_0311 IMG_0310 IMG_0309
IMG_0307