نتایج آزمون خوشنویسی سراسری مرداد ماه ۱۳۹۴

روی هر مطلب
با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه هنر خوشنویسی و سربلندی تمامی هنرمندان خوشنویس در سراسر کشور

هنرجویان قبولی انجمن خوشنویسان اورمیه در آزمون سراسری  خوشنویسی پایاندوره ای مرداد ماه ۱۳۹۴

1620

 “” جهت بایگانی و پرینت از تصویر بر روی آن کلیک ، و مراحل بعدی را ادامه دهید “”