ترم پاییز در انجمن خوشنویسان ارومیه آغاز شد.

دومین دوره امتحانات خوشنویسی در مرداد ماه ۱۳۹۷ با حضور هنرجویان در تمامی سطوح برگزار شد.

جهت مشاهده هر چه بهتر تصاویر بر روی آنها کلیک کنید

اثری زیبا از استاد جواد بختیاری

برگزاری کلاس های کارشناسی هفتگی در مورد خوشنویسی عصر حاضر و گذشته با محوریت تراش قلم، انواع تراش و قلم تراش با حضور برترین اساتید آذربایجان غربیبرگزاری کلاس های کارشناسی هفتگی در مورد خوشنویسی عصر حاضر و گذشته با محوریت تراش قلم و انواع تراش و قلم تراش با حضور برترین استادان آذربایجان غربی

آزمون خوشنویسی پایاندوره ای  همزمان با سراسر کشور در انجمن خوشنویسان اورمیه برگزار گردید

123