جهت مشاهده هر چه بهتر تصاویر بر روی آنها کلیک کنید

برگزاری کلاس های کارشناسی هفتگی در مورد خوشنویسی عصر حاضر و گذشته با محوریت تراش قلم، انواع تراش و قلم تراش با حضور برترین اساتید آذربایجان غربیبرگزاری کلاس های کارشناسی هفتگی در مورد خوشنویسی عصر حاضر و گذشته با محوریت تراش قلم و انواع تراش و قلم تراش با حضور برترین استادان آذربایجان غربی

آزمون خوشنویسی پایاندوره ای  همزمان با سراسر کشور در انجمن خوشنویسان اورمیه برگزار گردید

TARHE GOSHAYE 4

نوشته شده ۹۶/۱۱/۱۹
888888888888
 می بهشت ننوشم زدست ساقی رضوان                    مر به باده چه حاجت که مست روی تو باشم
انشاءالله نمایشگاهی از ابیات مربوط به این غزل سعدی در اینده  خواهم داشت
123